080 35 08Naložbeno svetovanje

Moj izbor skladov

Osebni portfelj

Kaj je krovni sklad?

Krovni sklad je vzajemni sklad, sestavljen iz dveh ali več podskladov različnih naložbenih politik, ki so oblikovani kot ločeno premoženje. Krovni sklad ni pravna oseba in predstavlja premoženje, ki ga upravlja družba za upravljanje v skladu z načeli razpršitve tveganj v izključnem interesu imetnikov investicijskih kuponov podskladov. Z 1.1.2009 so pričeli z delovanjem krovni skladi, ki omogočajo veliko ugodnosti za nove in obstoječe vlagatelje. Seznam družb za upravljanje, ki so pridobile dovoljenje Agencije za trg vrednostnih papirjev za oblikovanje krovnih skladov iz obstoječih vzajemnih skladov najdete na spletni strani DURSa.

 

Oglasno sporočilo

Domov Vstopna stran Pregled skladov Statistike Filter skladov Primerjava skladov Pristop k skladom

Copyright © 2017 Vzajemci d.o.o. Vse pravice pridržane

Kontakti

Vzajemci, finančno in poslovno svetovanje
Litostrojska c. 52, 1000 Ljubljana
tel: 01/2809-161, 040/528-687, 041/632-434
fax: 01/2809-162
e-pošta: info@vzajemci.com
Svetovalni telefon: 080 35 08