080 35 08Naložbeno svetovanje

Moj izbor skladov

Osebni portfelj

 

SKLADI ZASEBNEGA KAPITALA - PRIVATE EQUITY


Zasebni kapital velja za filozofijo, brez katere bi bila zgodovina prikrajšana za številne znane iznajditelje in odkritelje. Zato v današnjem času industrija zasebnega kapitala beleži močno in stabilno rast, sredstva v upravljanju so v letu 2012 namreč presegla 3.000 mrd dolarjev.

Kaj je zasebni kapital?

Obstaja več vrst lastništva podjetij in načinov pridobivanja svežega kapitala za razvoj teh podjetij. Podjetja so lahko v lasti države, lahko so v lasti družin ali posameznikov. Lahko kotirajo na borzi in imajo več tisoč lastnikov, lahko pa so podprta z zasebnim kapitalom. Zasebni kapital je prevod anglosaksonskega izraza Private Equity in dejansko pomeni zasebni lastniški kapital. Zasebni, ker se z njim ne trguje na borzi in lastniški, ker ne gre za standardno financiranje s tujim kapitalom v obliki bančnih posojil. Obstaja veliko razlogov, zakaj podjetje potrebuje kapital. Ustanovitev podjetja je pri tem samo eno od možnih izhodišč. Širitev v tujino, osvajanje novih trgov ali nova usmeritev so prav tako pogosto navedeni kot razlogi za potrebo po kapitalu. Financiranje z lastniškim kapitalom se tako ponuja na različnih stopnjah poslovanja podjetja.

Skladi zasebnega kapitala

Najpogostejši vlagatelji v zasebna podjetja so skladi zasebnega kapitala. Sklade upravljajo profesionalni upravljavci: to so predvsem izkušeni podjetniki, vrhunski managerji, bankirji in svetovalci. Največji vlagatelji v sklade zasebnega kapitala so pokojninski skladi, banke in zavarovalnice. Pogosti vlagatelji so tudi univerze, fundacije, premožni zasebni vlagatelji in drugi. V zadnjih letih se v take naložbe vedno bolj vključujejo tudi zasebni vlagatelji.
V Sloveniji besedo sklad večina povezuje z vzajemnimi skladi. Med skladi zasebnega kapitala in vzajemnimi skladi sicer obstaja nekaj podobnosti, vendar so med njimi tudi bistvene razlike. Osnovno poslanstvo skladov zasebnega kapitala je: investirati v podjetje, mu v nekaj letih s trdim delom povečati vrednost in ga prodati kupcu, ki ceni ustvarjeno trajno vrednost.
 

<<Nazaj

Oglasno sporočilo

Domov Vstopna stran Pregled skladov Statistike Filter skladov Primerjava skladov Pristop k skladom

Copyright © 2017 Vzajemci d.o.o. Vse pravice pridržane