080 35 08Naložbeno svetovanje

Moj izbor skladov

Osebni portfelj

Izberi drug sklad

X

Skladi v vašem izboru

Niste prijavljeni!

Izberi drug sklad

Dodaj v moj izbor

Pristop k skladu

Več informacij

Alpen.Developed, delniški podsklad

Stroški in provizije

Najvišji vstopni stroški: 3,00%

Najvišji izstopni stroški: 0,00%

Upravljalski stroški: 2,00%

Skrbniški stroški: 0,075%

Tabela vstopnih stroškov

Višina vplačila v EUR Vstopni stroški v %
do 9.999 EUR 3,00
od 10.000 EUR do 19.999 EUR 2,50
od 20.000 EUR do 39.999 EUR 2,00
od 40.000 EUR do 59.999 EUR 1,50
od 60.000 EUR do 99.999 EUR 1,00
od 100.000 EUR 0,50

Varčevalne sheme

Varčevalni načrt NFD

Vlagatelj se lahko v okviru »Varčevalni načrt NFD« odlocči za večletno periodično-obročno
vplačevanje denarnih sredstev v izbrani podsklad oz. podsklade Krovnega sklada NFD.

Pri NFD Varčevalnem načrtu vlagatelj izbira:
-enega ali več poljubnih podskladov Krovnega sklada NFD;
-poljubno dobo varčevanja;
-poljubno periodo vplačevanja (mesečno, četrtletno ali letno);
-poljuben znesek vplačil, ki znaša najmanj: 20 EUR mesečno; 60 EUR četrtletno; 240 EUR letno.

Družba za upravljanje od vplačil, opravljenih v prvem letu, zaracuna dvakratnik vstopnih stroškov v skladu s Tabelo 1, za posamezen podsklad, t. j. največ 6,00 % od vrednosti investicijskega kupona.

V drugem letu se vstopni stroški glede na prvo leto prepolovijo, v nadaljnjih letih pa je vlagatelj oprošcen plačevanja vstopnih stroškov, dokler redno vplačuje enake zneske, skladno z izbranim varčevalnim načrtom.

V primeru, da vlagatelj preneha z rednim letnim vlaganjem vnaprej določenega zneska, izgubi pravico neplačevanja vstopnih stroškov iz naslova sklenjenega rednega varcevanja. Za vplačila, ki jih vlagatelj vplača dodatno ob rednem varčevanju, bo družba za upravljanje obračunala vstopne stroške, predpisane za enkratna vplačila pod pogoji iz Tabele 1. Če vlagatelj želi povečati zneske periodičnih vplačil, lahko pristopi k dodatnemu (novemu) NFD Varčevalnem načrtu. Vlagatelj lahko zneske vplačil plačuje tudi v drugačnih periodah in višinah vplačil, kot je to predvideno v NFD Varčevalnem načrtu, vendar mora letno vplačati najmanj predvideni letni znesek. Vlagatelj mora o spremembah predvidenega vplačevanja obvestiti družbo za upravljanje. Vlagatelj ima v okviru varčevalnega načrta možnost pristopa in vplačila v razlicne podsklade, ki jih upravlja NFD d. o. o. Vplačana sredstva v posamezne podsklade se kumulativno seštevajo v okviru izbranega NFD Varčevalnega načrta.

Varčevalni načrt - NFD Optimalni

Stroški pristopa k varčevalnemu načrtu NFD OPTIMALNI znašajo 6% od predvidenega zneska vplačil
v 1. letu in 3% od predvidenega zneska vplačil v 2. letu. Vlagatelj je oprošcen placila vstopnih
stroškov v višini 100% v 1. in 2. letu, v kolikor izvede najmanj 13. zaporednih obročnih vplačil.
V nasprotnem primeru, mu družba NFD d.o.o. vstopne stroške zaračuna ob prvi zahtevi za izplačilo
investicijskih kuponov iz naslova varčevalnega načrta NFD OPTIMALNI.

Oglasno sporočilo

Domov Vstopna stran Pregled skladov Statistike Filter skladov Primerjava skladov Pristop k skladom

Copyright © 2017 Vzajemci d.o.o. Vse pravice pridržane

Kontakti

Vzajemci, finančno in poslovno svetovanje
Litostrojska c. 52, 1000 Ljubljana
tel: 01/2809-161, 040/528-687, 041/632-434
fax: 01/2809-162
e-pošta: info@vzajemci.com
Svetovalni telefon: 080 35 08