080 35 08Naložbeno svetovanje

Moj izbor skladov

Osebni portfelj

Izberi drug sklad

X

Skladi v vašem izboru

Niste prijavljeni!

Izberi drug sklad

Dodaj v moj izbor

Pristop k skladu

Več informacij

Alpen.Emerging, delniški podsklad

Naložbeni cilj

Temeljni naložbeni cilj podsklada je doseči dolgoročno kapitalsko rast. Premoženje podsklada je upravljano aktivno. Vodilo za presojo uspešnosti uresničevanja naložbenega cilja je indeks MSCI Emerging Markets, preračunan v eure.

Naložbena struktura

Podsklad ima uspešno zgodovino poslovanja, pri čemer je njegova donosnost večkrat presegla donosnost primerjalnega indeksa in se je po tem kriteriju uspel kar dvakrat uvrstiti med prve 3 najuspešnejše sklade v Sloveniji. Pri upravljanju portfelja podsklada se uporablja kombinacija temeljne analize podjetij, kot tudi model optimizacije portfelja znotraj širokega nabora vrednostnih papirjev, z namenom doseganja nadpovprečnih donosov v primerjavi s primerjalnim indeksom in konkurenčnimi skladi, ki vlagajo sredstva v trge v razvoju. Pomemben dejavnik naložbenega procesa so tudi analize prihodnjega gibanja makroekonomskih razmer na novih trgih in izkušnje, ki jih upravljavec podsklada z ekipo sodelovcev zagotavlja.

Trgi v razvoju so ena izmed poglavitnih investicijskih regij za mnoge investitorje, zaradi rastoče vloge trgov v globalnem gospodarstvu in potenciala za razvoj, ki ga nudijo. Priložnosti za visok donos predstavljajo podjetja, ki so gonilo gospodarske rasti v regiji, ter globalno. Regija je zlasti zanimiva zaradi njene makroekonomske stabilnosti, ki je posledica nizke zadolženosti držav, visoke gospodarske rasti, naraščajoče zasebne potrošnje in visokega izvoza.

Poleg tega je naložba v tamkajšnja podjetja varna z vidika odpornosti na potencialne negativne šoke s strani razvitih gospodarstev, saj so države v razvoju postale vse bolj samostojne oziroma manj odvisne od dogajanj v razvitih državah.

Podatki o dejanskih naložbah na dan:

Naložbe po regijah / državah,

Naložbe po sektorjih,

Naložbe po tipih,

10 največjih naložb,

Oglasno sporočilo

Oglasno sporočilo

Domov Vstopna stran Pregled skladov Statistike Filter skladov Primerjava skladov Pristop k skladom

Copyright © 2017 Vzajemci d.o.o. Vse pravice pridržane