080 35 08Naložbeno svetovanje

Moj izbor skladov

Osebni portfelj

Izberi drug sklad

X

Skladi v vašem izboru

Niste prijavljeni!

Izberi drug sklad

Dodaj v moj izbor

Pristop k skladu

Več informacij

Fleksibilni mešani podsklad ALTA BALKAN

Naložbeni cilj

Cilj podsklada je doseganje visoke dolgoročne donosnosti sredstev, predvsem iz kapitalskih dobičkov.

Naložbena struktura

Balkanska regija nam je blizu in jo dobro poznamo. Slovenija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Srbija, Makedonija, Romunija, Bolgarija, Grčija in Turčija so v zadnjih letih beležile visoko rast BDP, veliko višjo od povprečja EU. V času krize se je gospodarska rast ustavila, povečala se je stopnja brezposelnosti in zmanjšala se je likvidnost. Nizki tečaji delnic na regionalnih borzah so porok ugodnega vrednotenja regije, ki utegne kmalu privabiti kopico tujih vlagateljev. Močne gonilne sile balkanskih delniških trgov so privatizacija državnega premoženja, približevanje držav EU, visoka stopnja brezposelnosti, ki predstavlja velik potencial delovne sile, ter proces povečevanja transparentnosti kapitalskih trgov držav Balkana.

ALTA BALKAN je regijsko usmerjen podsklad. Najmanj 85 % svojih sredstev vlaga v lastniške vrednostne papirje skupaj z naložbami v enote oziroma delnice drugih odprtih investicijskih skladov s podobno naložbeno politiko izdajateljev, ki imajo svoj sedež ali večino svoje dejavnosti na območju Balkana, oziroma izdajateljev, ki pretežni del svojih prihodkov ustvarijo v tej regiji. Z namenom omejevanja tveganj pri posameznih naložbah pa do 10 % svojih sredstev vlaga v dolžniške vrednostne papirje, depozite, enote oziroma delnice odprtih investicijskih skladov in instrumente denarnega trga.

Intervju z upravljavcem sklada: Slavko Rogan: »Pogled na balkanske trge je danes povsem drugačen«

Podatki o dejanskih naložbah na dan:

Naložbe po regijah / državah,

Naložbe po sektorjih,

Naložbe po tipih,

10 največjih naložb,

Oglasno sporočilo

Oglasno sporočilo

Domov Vstopna stran Pregled skladov Statistike Filter skladov Primerjava skladov Pristop k skladom

Copyright © 2017 Vzajemci d.o.o. Vse pravice pridržane

Kontakti

Vzajemci, finančno in poslovno svetovanje
Litostrojska c. 52, 1000 Ljubljana
tel: 01/2809-161, 040/528-687, 041/632-434
fax: 01/2809-162
e-pošta: info@vzajemci.com
Svetovalni telefon: 080 35 08