080 35 08Naložbeno svetovanje

Moj izbor skladov

Osebni portfelj

Izberi drug sklad

X

Skladi v vašem izboru

Niste prijavljeni!

Izberi drug sklad

Dodaj v moj izbor

Pristop k skladu

Več informacij

Obvezniški podsklad ALTA BOND

Naložbeni cilj

Cilj podsklada je doseganje boljših ali vsaj enakovrednih donosov v primerjavi s tradicionalnimi oblikami varčevanja, kakršni so bančni depoziti, hranilne vloge idr.

Naložbena struktura

Obveznice so eden izmed najpomembnejših naložbenih razredov. Zaradi lastnostnih, ki jih imajo (nizka stopnja tveganja, likvidnost, donosnost), so praktično nujen sestavni del vsakega naložbenega portfelja.

Z naložbo v ALTA BOND boste na hiter in enostaven način izboljšali razmerje med tveganjem in donosnostjo vaših naložb, saj so naložbe v obveznice manj tvegane od delnic, obenem pa nudijo pozitivno razpršitev donosnosti skozi različne ekonomske cikle. Slednje je najbolj očitno ravno v obdobjih neugodnih gibanj na kapitalskih trgih, ko obveznice služijo kot izjemno učinkovit »ohranjevalec« vrednosti, saj uspešno blažijo padce tečajev na delniških trgih, obenem pa pozitivno donosnost dosegajo tudi v obdobju gospodarske konjunkture in rasti delniških tečajev.

ALTA BOND je eden najuspešnejših obvezniških podskladov v Sloveniji, kar potrjuje večkratni prejem nagrade Zlati V za najboljši podsklad v segmentu obvezniških vzajemnih skladov/podskladov.

ALTA BOND je obvezniški podsklad. Najmanj 90 % svojih sredstev vlaga v dolžniške vrednostne papirje, depozite ter instrumente denarnega trga.

Podatki o dejanskih naložbah na dan:

Naložbe po regijah / državah,

Naložbe po sektorjih,

Naložbe po tipih,

10 največjih naložb,

Oglasno sporočilo

Oglasno sporočilo

Domov Vstopna stran Pregled skladov Statistike Filter skladov Primerjava skladov Pristop k skladom

Copyright © 2017 Vzajemci d.o.o. Vse pravice pridržane

Kontakti

Vzajemci, finančno in poslovno svetovanje
Litostrojska c. 52, 1000 Ljubljana
tel: 01/2809-161, 040/528-687, 041/632-434
fax: 01/2809-162
e-pošta: info@vzajemci.com
Svetovalni telefon: 080 35 08