080 35 08Naložbeno svetovanje

Moj izbor skladov

Osebni portfelj

Izberi drug sklad

X

Skladi v vašem izboru

Niste prijavljeni!

Izberi drug sklad

Dodaj v moj izbor

Pristop k skladu

Več informacij

Fleksibilni mešani podsklad ALTA ABS

Naložbeni cilj

Cilj podsklada je doseganje donosov, relativno neodvisnih od tržnih razmer, primarno na osnovi kapitalskih dobičkov in ob visoki razpršenosti naložb.

Naložbena struktura

ALTA ABS ni geografsko ali panožno usmerjen podsklad. Posebnost podsklada je, da lahko do 100 % sredstev investira v lastniške ali dolžniške vrednostne papirje in enote oziroma delnice drugih odprtih investicijskih skladov, surovine in denar.

Sklad lahko do 100 % investira v različne naložbene razrede (delnice, obveznice, surovine in denar), kar pomeni, da je v času neugodnih razmer na kapitalskih trgih možen tudi do 100% umik v denarna sredstva, medtem ko v času pozitivnega trenda prevladujejo delniške naložbe. Strategija sklada omogoča upravljavcu sredstev hitre in učinkovite reakcije, s katerimi dosega stabilne donose, premoženje pa je manj izpostavljeno nihanju trgov kot pri klasičnem upravljanju. Strategija upravljanja sklada ni podvržena le subjektivnim odločitvam upravljavca, kar zagotavlja največjo možno racionalnost in preudarnost.ALTA ABS ni geografsko ali panožno usmerjen podsklad. Posebnost podsklada je, da lahko do 100 % sredstev investira v lastniške ali dolžniške vrednostne papirje in enote oziroma delnice drugih odprtih investicijskih skladov, surovine in denar.

Podatki o dejanskih naložbah na dan:

Naložbe po regijah / državah,

Naložbe po sektorjih,

Naložbe po tipih,

10 največjih naložb,

Oglasno sporočilo

Oglasno sporočilo

Domov Vstopna stran Pregled skladov Statistike Filter skladov Primerjava skladov Pristop k skladom

Copyright © 2017 Vzajemci d.o.o. Vse pravice pridržane

Kontakti

Vzajemci, finančno in poslovno svetovanje
Litostrojska c. 52, 1000 Ljubljana
tel: 01/2809-161, 040/528-687, 041/632-434
fax: 01/2809-162
e-pošta: info@vzajemci.com
Svetovalni telefon: 080 35 08